Ustawienia Prywatności

Poniżej możesz poprosić o przesłanie swoich danych osobowych zebranych przez tę stronę internetową w wiadomości E-Mail.
Poniżej możesz przeglądać usługi, które zbierają Twoje dane osobowe na tej stronie. Sprawdź usługi, o których chcesz zapomnieć. Spowoduje to wysłanie żądania do administratora strony w celu usunięcia wskazanych danych. Po wykonaniu tej czynności otrzymasz powiadomienie E-Mail.
WooCommerce
WooCommerce zbiera dane wprowadzone przez użytkowników w formularzach zamówień w sklepie. Jest to niezbędne do bezproblemowego zrealizowania zamówienia, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby usunąć także te dane.
WP Comments
Komentarze WordPress to dane wprowadzone przez użytkowników w komentarzach.
WordPress Posts
WordPress publikuje dane autora.
WP User Data
Dane użytkownika WordPress przechowywane jako meta dane użytkownika w bazie danych.
Poniżej możesz wysłać prośbę o poprawienie danych przez administratora strony. Wpisz, co chcesz poprawić. Po wykonaniu tej czynności otrzymasz powiadomienie E-Mailem.
Poniżej możesz zobaczyć usługi, które dodają użytkowników do Newslettera. Sprawdź usługi, dla których chcesz usunąć Newsletter. Zostaniesz natychmiast wypisany z listy mailingowej.
Mailchimp
Mailchimp gromadzi dane wprowadzane przez użytkowników w formularzach i jest wykorzystywany jako system Newslettera.

AKCEPTACJA REGULAMINU

AKCEPTACJA POLITYKI PRYWATNOŚCI